“Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. *Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu;* Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 216)

.

Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan, “Hal di atas ‘Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu’; itu berlaku untuk semua perkara. Boleh jadi manusia menyukai sesuatu, padahal tidak ada kebaikan dan maslahat sama sekali di dalamnya.”

.

Ibnu Katsir menyatakan lagi dalam kitab tafsirnya, “Allah yang mengetahui akhir sesuatu dari perkara kita. Allah yang mengabarkan nantinya mana yang maslahat untuk dunia dan akhirat kita. Maka lakukan dan patuhlah pada perintah-Nya, niscaya kita akan mendapatkan petunjuk.”

.
#skiattafakkur
#TheTrueMuslimScientist
#syiar2019
#KembangkanMediaSebarkanDakwah

=============================
FB : SKI At-Tafakkur
IG : @skiattafakkur
Youtube : SKI At-Tafakkur
Website : www.attafakkur.com
=============================